< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=760602481084872&ev=PageView&noscript=1" />

Gà Chọi Nòi

Gà chọi nòi là giống gà nội địa có khí chất cương mãnh, tính chiến đấu cao, cách ra đòn hiểm hóc, lực đòn mạnh bạo chủ yếu đến từ quản và chân gà.