Gà Cao Lãnh

Gà Cao Lãnh là giống gà bản địa của Việt Nam với biệt tài đá song phi, ra đòn độc với các thế đòn vỉa sáng, vỉa tối vô cùng chính xác.

No Content Available
Close [X]