< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=760602481084872&ev=PageView&noscript=1" />

Gà Cao Lãnh

Gà Cao Lãnh là giống gà bản địa của Việt Nam với biệt tài đá song phi, ra đòn độc với các thế đòn vỉa sáng, vỉa tối vô cùng chính xác.

No Content Available
UW99 - Trải nghiệm khuyến mãi 100% THAM GIA NGAY
Hello. Add your message here.
Close [X]