< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=760602481084872&ev=PageView&noscript=1" />

Chính sách

Nuoigada là nơi chia sẻ những thông tin liên quan đến quá trình nuôi gà đá, chăm sóc và phòng tránh các bệnh tật cho gà. Trong suốt quá trình hoạt động website Nuoigada.com phải tuân thủ theo các chính sách về bảo mật cũng như là những quy chuẩn được đặt ra xoay quanh vấn đề nuôi gà đá. Những chính sách dành cho người dùng cũng cần phải tuân theo các điều:

Bình luận

Khách hàng truy cập vào website có thể để lại những bình luận trên trang. Sau khi thu thập dữ liệu thông tin cá nhân và địa chỉ IP. Lọc ra bình luận mang tính chất spam thì còn lại các bình luận sẽ được hiển thị. Các hình ảnh cá nhân và thông tin của bạn cũng sẽ được hiển thị.

Thư viện

Bạn có thể tải hình ảnh trên trang web và sử dụng nội dung được chia sẻ trên trang. Nhưng mặc định phải ghi rõ nguồn Sao chép từ website Nuôi gà đá

Thông tin liên hệ

Để liên hệ tới website thì bạn có thể để trực tiếp các bình luận ở ngay dưới trang. Hoặc thông qua các kênh tìm kiếm như Facebook, Twite, Zalo, Instagram…

UW99 - Trải nghiệm khuyến mãi 100% THAM GIA NGAY
Hello. Add your message here.
Close [X]