< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=760602481084872&ev=PageView&noscript=1" />

Thẻ: Giống gà Cao Lãnh

Giống gà Cao Lãnh – Đồng Tháp nổi tiếng một thời cùng cách xem vảy gà hay nhất để chọn lựa một chiến thế đá hay – đòn giỏi.