Thursday, 23 May 2019
đá gà campuchia cựa sắt

Đá gà Campuchia Thomo (Full trận) ngày 16/4/2019

Trận số 1


Trận số 2

Trận số 3

Trận số 4

Trận số 5

Trận số 6

Trận số 7

Trận số 8

Trận số 9

Trận số 10

Trận số 11

Trận số 12

Trận số 13

Trận số 14

Trận số 15

Trận số 16

Trận số 17

Trận số 18

Trận số 19

Trận 20

xem thêm các clip về đá gà cựa sắt cực hay tại đây

Post Comment